Lawbroker錠嵂保險經紀人

Lawbroker錠嵂保險經紀人

Lawbroker錠嵂保險經紀人

 
 
 
 
錠嵂連續第三年榮獲「保險信望愛-最佳保險專業獎」
錠嵂企業無線網路建構完成
    錠嵂再次榮獲「保險信望愛-最佳保險專業獎」
錠嵂榮獲「保險信望愛-最佳保險專業獎」
    錠嵂提供PDA行動保險系統服務
    錠嵂成立0800服務中心
    錠嵂電子大學(e-learning)建置完成
錠嵂簡訊發送系統上線
    錠嵂智庫設立
    錠嵂全球資訊網站設立
錠嵂中二營業處成立
    錠嵂整合建議書系統研發啟用
    錠嵂業務支援系統研發啟用